تبلیغات
هیئت جنة المهدی (عج) - ادامه ی سخنان هفتگی استاد

 

101- از صبح تا شب ما جلوی نظر دو كس هستیم یك خدا، دو شیطان. خدا از ما دائم توقع كارهای خوب دارد، شیطان از ما دائم توقع دارد كه فرمان او را ببریم.


سخنرانی 21/09/87

 

102- غضب برای خدا كردن خوب است، به شرطی كه آن قدرت كنترلی همراهت باشد كه به كسی اذیتی نرسانی.

سخنرانی 12/07/86

 

103- پیغمبر (ص) و امام‌ها (ع) امر اطاعت می‌كردند. مثل این تازه‌به‌دوران‌رسیده‌های بدبخت‌  نبودند كه به فکر این باشند که زمان چی می‌خواهد، آمریكا چی می‌خواهد، حقوق بشر چی می‌گوید، مخالف‌ها چی می‌گویند.

سخنرانی 12/10/87

 

104- از صبح تا شب ما جلوی نظر دو كس هستیم یك خدا، دو شیطان. خدا از ما دائم توقع كارهای خوب دارد، شیطان از ما دائم توقع دارد كه فرمان او را ببریم.

سخنرانی 21/09/87

 

105- زن‌‌سالاری غلط، مردسالاری غلط، فرزندسالاری غلط، آنكه مهم است خداسالاری است، چون همه ما در مشت او هستیم.

سخنرانی 12/10/87

 

106- همین نوآوری‌های غلط، شادی‌های ذلت‌بار، خوشرویی‌های جنایت‌بار، روش‌های بی‌قرآن، محبت‌های بدون رسول الله (ص)، سنت و اهل بیت (ع)، خود این نظرهای غلط، یك در? عمیقی شده بین ما! آمریكا و اسرائیل هم همین را می‌خواهند!

سخنرانی 26/06/86

 

107- راه رسیدن به کمال دین و کمال انسانی این است که ما باور کنیم. زمانی ما به باور و یقین رسیده‌ایم که تسلیم خدا و رسول (ص) و اهل بیت (ع) بشویم. زمانی ما تسلیم شده‌ایم که از خدا و اهل بیت (ع) بگوییم و عمل کنیم. 

سخنرانی 07/12/87

 

108- بدانید ما همه‌مان نسبت به همدیگر مسئولیم، آسایش و آرامشمان زیر سایه یكدیگر است، اگر نسبت به هم بی‌تفاوت باشیم روزگار خوبی نداریم.


سخنرانی 12/10/87

 

109- برادرها، اگر ما می‌خواهیم به خدا برسیم از راهش باید برویم، راهش رسول‌الله‌(ص)، قرآن، علی‌بن‌ابیطالب (ع) و اهل بیت (ع) هستند.

سخنرانی 07/05/86

110- هركار خوبی كه انسان شروع كند و برای خدا باشد، خدا در آن کار یاری‌اش می‌كند.

سخنرانی 12/10/87

111- غرض از خلقت آدم خور و خواب و شهوت نبود. غرض از خلقت آدم ساختن موشك و وسایل كشتارجمعی نبود. غرض از خلقت آدم تجملات‌گرایی نبود. همه‌اش این است كه ما اینجا بیاییم، اخلاقیات انسانی را از پیغمبرها (ع) بگیریم، به كمال برسیم، برویم بهشت.

سخنرانی 14/09/87

112- مومن همیشه می‌خواهد روحش را پرورش بدهد، نه نفسش را.

سخنرانی 12/10/87

113- ما باید خودمان را یک طوری بسازیم که در مقابل حرف حساب تسلیم باشیم، در مقابل حرف ناحساب هم آرام باشیم. اخلاق این است.

سخنرانی 15/12/87

114- یک عده دین‌باورند، یک عده دین‌عادت‌اند! دین‌باورند، یعنی می‌آیند عقل و منطق را به کار می‌اندازند، حرف‌های خدا و قرآن را گوش می‌کنند، انسانی عاقل و کامل می‌شوند. یک عده دین‌عادت‌ا‌ند، می‌گویند: ننه‌ام این‌طوری می‌گفته، بابایم آن‌طوری می‌گفته! یعنی چی؟

سخنرانی 07/12/87

115- علم آن است كه آخر، اول و وسطش را خدا ، قرآن و رسول الله (ص) تأیید كنند.

سخنرانی 10/07/86

 

116- پدر، اگر می‌خواهی فردای قیامت در آتش نباشی، از همین الآن شب‌ها بگو خدا من غلط کردم، به بچه‌ام ظلم کردم، خدا بچه‌ام را هدایت کن. 
جوان، تو هم اگر می‌خواهی دست به خاکستر بزنی طلا بشود، به پدر و مادر احترام کن. اگر می‌خواهی روی دریا راه بروی پایت بسوزد بی‌احترامی کن! اگر می‌خواهی روی طلا راه بروی نابود بشوی به پدر مادر بی‌احترامی کن! 

سخنرانی 20/01/88

 


117- پیغمبر (ص) به خاطر این سه صفت است که این‌قدر آقاست:
1- در این بیست‌و‌سه سال رسالتش یک نقطه به گفتار خدا کم و زیاد نکرد. 
2- درباره خودش از هراذیتی می‌گذشت.
3- در تمام عمر آخر تواضع را داشت. 

سخنرانی 13/01/88

 

118- کار اگر برای خدا نبود، خدا ما را حفظ نمی‌کند، لذا شیطان و نفس و زمان انسان را زمین می‌زند. اما اگر برای خدا شروع کردی، خدای عظیم‌الشأن دستت را می‌گیرد.

سخنرانی 06/01/88

119- خدا در سوره توبه می‌فرماید: جنگ کنید با کسانی که حرام خدا و رسول الله (ص) را حرام نمی‌دانند. جنگ ما با اسلحه و شمشیر نیست، جنگ ما این است كه ما قرص و محكم در دینمان بایستیم و بگوییم هركس غیر از خدا و قرآن حرف بزند، خائن است.

سفارشات استاد تهرانی در سخنرانی جلسه بانوان 25/5/86 

120- مومن هیچ وقت مریض نیست. مریض آنهایی هستند که راه می‌روند اطاعت نفسشان را می‌کنند، مریض آنهایی هستند که خودشان به اسلام می‌چسبانند شب و روز خودشان را اطاعت می‌کنند، پستشان را اطاعت می‌کنند. 

سخنرانی  24/02/88

 

121- هرمقامی، هرکسی هستی، والله و بالله و تالله "یک آن" روی خودت حساب کنی، روی زمان حساب کنی، روی شأن حساب کنی، کافر و نجس و مرتدی.

سخنرانی  24/02/88

122- آن چیزی که ما را به کمال می‌رساند، آنچه امام حسین (ع) را به کمال رسانده، آنچه قبل از ما ائمه (ع) را به عظمت رسانده، این بود که بیایند ببینند خدا چه گفته و چه می‌خواهد، بگویند چشم. 

سخنرانی  17/10/87

123- الآن برادران، خواهران عزیز زمان زمان عمل است، دیگر حرف تمام شد، من می‌خواهم این کار را بکنم تمام شد. الآن آقا امام زمان (عج) از ما یاری می‌خواهند، عمل می‌خواهند. استاد از ما عرضه می‌خواهند، عمل می‌خواهند.

از سفارشات استاد در جلسه بانوان

 

124- دانش این نیست كه یك كسی از اولش برای پول و مدرك شروع می‌كند، ولی هیچی بلد نیست. دانش آن است كه بدانی خدا چه گفته بكن، چه گفته نكن، چه كار باید بكنی و چه كار نباید بكنی.

سخنرانی 12/07/86

125- اشخاص اهل معرفت كسانی هستند كه می‌دانند هرچه بدانند در مقابل نادانی‌شان هیچ است.

سخنرانی 21/04/87

 

126- دانشمند کسی است که اگر یک چیزی به درک و معرفتش اضافه شد، درست هم بود،غرور نیاورد، به خودش هم ننازد.

سخنرانی 21/03/88

127- هرکاری که ما برای خدا شروع بکنیم، مطمئن باش خدا ما را یاری می‌کند. هرکاری که برای خدا نباشد، شیطان نمی‌گذارد ما در آن موفق بشویم.

سخنرانی 18/04/88

128- هرکاری که برای خدا شد، حتی اگر کم باشد هم به تو زیاد ثواب می‌دهند.

سخنرانی 18/04/88

129- جنگ ما جنگ چَک زدن نیست! جنگ این است که آن در کفر خودش، در جهل خودش قرص است، شما هم در اخلاق و دین خودت قرص باش. تمام شد!

سخنرانی 08/01/87

130- اتحاد، برادری، دوستی و یكی بودن، زیر نظر قرآن و رسول الله (ص) است. وقتی هركس كه هركجا منبر رفت برای خدا و از خدا، قرآن و رسول الله (ص) گفت، هیچ تفرقی نیست. خُب مسلم است وقتی شما بخواهی روی دلت صحبت كنی، او بخواهد روی زمان صحبت كند، او بخواهد روی دكترایش صحبت كند، می‌شود هرج‌ومرج!

سخنرانی 15/09/86

131-روشنفکر کسی است که "یک آن" از خدا جدا نشود.

سخنرانی 08/01/87

 

132- اگر دیدی یکی راحت دارد خلافت را تأیید می‌كند، بدان دشمنت است.

سخنرانی 15/01/87

133- بدترین گوینده آن کسی است که حقیقت را برای شما نمی‌گوید. 

سخنرانی 08/01/87

134- خدا این جلسه را درست کرده كه هم جوان‌ها و خوبان را دستگیری کند، هم آبروی آنهایی را که دروغ می‌گویند بریزد.

سخنرانی 08/01/87

135- مؤمن دنبال دلش نمی‌رود، مؤمن دنبال زمان نمی‌رود، مؤمن به اینكه چی گفتند کاری ندارد، دائم می‌خواهد ببیند خدا چه گفته.

سخنرانی 15/01/87

136- هرکس خودش را به اسلام چسبانده، ولیکن علیه قرآن و سنت حرف می‌زند منافق است.

سخنرانی 08/01/87

137- هرکاری هرچقدر هم زیاد است، هرچقدر هم مردم دنبالش می‌روند، اما در مسیر خدا و قرآن نیست، در مسیر بدعت است، از آن فرار کنید.

سخنرانی 15/01/87

138- در هرشغلی هستی کارت را درست انجام بده، آن بالاترین عبادت است. استادت اگر شیطان است عوضش کن و خدا را استاد قرار بده.

سخنرانی 18/04/88

139- هرکجا هستی، سعی کن به کسی ظلم نکنی. کاری از دستت برمی‌آید برای خدا انجام بده، کار شکن نباش. "یک آن" دشمن خدا را دوست نداشته باش. "یک آن" اینهایی را که علیه خدا و رسول (ص) و انبیاء (ع) کار می‌کنند دوست نداشته باش، وگرنه دنیا و آخرت نداری. 

سخنرانی 15/01/87

140- مومن باید دین‌فهم باشد، صابر باشد، حرف‌ها را خوب گوش كند، وقتی تمام شد حالا جواب بدهد.

سخنرانی 12/10/87

141-دفاع از خدا و قرآن تکبر نیست، خود دین است. دفاع از رسول‌الله (ص) و اهل بیت (ع) تکبر و خودنمایی نیست، خود دین است. همان‌طوری که سازش با گنهکار خود کفر است. 

سخنرانی 12/06/88

142- آنکه کارساز است و چاره‌ساز است و همه کار می‌تواند بکند خداست.

سخنرانی 12/06/88

143- امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است که می‌تواند ما را آدم کند، وگرنه پول و سواد بدون خدا، جز جنایت چیزی درونش نیست! 

سخنرانی 29/05/88

144- اگر شما مشهد بروی، قم بروی، کربلا بروی، مکه بروی، بعد از ده روز همان که رفتی برمی‌گردی، اما در این کلاس‌ها یک ساعت گوش ‌کنی، صدها مطلب به درکت اضافه می‌شود.

سخنرانی 29/05/88

145- یکصدوبیست‌وچهارهزار پیغمبر (ع) آمدند که به ما بگویند شما دو چیز لازم دارید: اخلاق و ادب. ادب هم آن است که خالق ما می‌خواهد. 

سخنرانی 19/06/88

146- امروز کسی که خدا را یاری نمی‌کند، قرآن را یاری نمی‌کند، رسول‌الله (ص) را یاری نمی‌کند، امام صادق (ع) را یاری نمی‌كند، این از آن کسی که امام‌حسین‌(‌ع) را کشت شقی‌تر است.

سخنرانی 15/01/88

147- گریه بر امام حسین (ع) خیلی خوب است، اما مثل گریه‌ای كه بی‌معرفت باشد، خدا را نمی‌شناسی، دین را نمی‌فهمی، هیچی نداری و گریه می‌كنی، مثل ذغال است! ذغال را هرچه بیشتر بشویی، بیشتر سیاهی پس می‌دهد، هرچه بیشتر بتراشی‌اش بیشتر همه جا را كثیف می‌كند.

سخنرانی 25/11/86

148- وقتی كه از در می‌آییم داخل جلسه، برای خدا باشد. وقتی برای خدا شد، خدا لطف می‌كند می‌فهمی، وقتی فهمیدی در مغزت می‌ماند، وقتی ماند توفیق عمل به تو می‌دهد، وقتی عمل كردی بغل دستی‌ات به تو نگاه می‌كند، یاد می‌گیرد. 

سخنرانی 20/08/87

149- بدترین ظلم مال آن خانوادهای است که بچهاش را در مسیر اسلام تربیت نمیکند، بدترین ظلم مال آن مملکتی است که رؤسا از خدا و قرآن نمیگویند. بدترین ظلم مال آن گوینده‌ای است که وقتی میخواهد بگوید، از قرآن و سنت نمیگوید. بدترین ظلم مال آن پدر یا استاد یا معلم یا مربی است که از خدا نمیگوید. 

سخنرانی 08/01/87

150- قرآن کارشناس نمی‌خواهد، خداشناس می‌خواهد. قرآن عالم نمی‌خواهد، عامل می‌خواهد، عمل‌کننده می‌خواهد. 

سخنرانی 14/08/88

151- ما زمانی دین داریم که آنچه که می‌گوییم، آنچه می‌کنیم از خدا باشد، برای خدا باشد.

سخنرانی 09/07/88

152- علی‌بن‌ابیطالب (ع) هم وقتی که شمشیر در فرق مبارکشان خورد نگفت راحت شدم، فرمود: به خدای کعبه رستگار شدم، چون رستگاران در دنیا و آخرت موفق‌اند. رستگار هم کسی است که در مقابل اوامر الهی تسلیم باشد، تسلیم زمان و زمامدار و پول و ثروت نباشد. لذا بشنو و بفهم و باور کن و بعد به کار ببند تا رستگار شوی.

سخنرانی 09/07/88

153- آنجایی خدا به ما غضب می‌کند که ما به کسی غضب کنیم. یادت نرود، آنجایی خدا دشمن ما می‌شود که ما دشمن مردم بشویم. 

سخنرانی 30/08/88

154- ما یك حق داریم، یك باطل، اگر در حق بودی، در باطل نیستی و اگر در باطلی، در حق نیستی.

سخنرانی 21/04/86

155- کسی که دارد حق را می‌گوید متكبر و خودستا نیست، كسی كه دارد حق را عمل می‌کند متکبر و خودستا نیست، آن کسی که می‌گوید نه من قرآن را قبول ندارم متكبر و خودستا است.

سخنرانی 08/01/87


156- ما به سه دلیل باید کار کنیم:
1. حیوانات هم برای زندگی‌شان، برای بچه‌هایشان کار می‌کنند.
2. هرکس هرکاری می‌کند، پول می‌گیرد. پول می‌گیری، باید کار بکنی!
3. تو بعد از مرگ حالا اول زندگی‌ات است، باید برای آخرتت کار کنی. 

سخنرانی 08/01/87


157- برای پیشروی اسلام سه چیز لازم است: 
1. کسانی که زنده باشند، زنده هم کسی است که برای خدا کار می‌کند، نه برای پول، پست، ریاست، زمان‌پسندی و این و آن! 
2. کوشش و پشتکار داشته باشند، آن هم برای خدا، نه برای جایزه، پول و آقا چه فرمود!
3. در مقابل خلق‌الله تواضع و دلسوزی داشته باشند.

سخنرانی 01/11/88
158- ما دو‌تا مولا بیشتر نداریم، یک مولا خداست که ما را خلق کرده، یک مولا هم شیطان و زمان است!

سخنرانی 01/11/88

159- قرآن کارشناس نمی‌خواهد، خداشناس می‌خواهد. همه اینها که الآن پشت به قرآن و رو به دنیا کرده‌اند، چهار دست‌و‌پا دارند برای به دنیا می‌دوند، کسانی هستند که خودشان را کارشناس می‌دانند.

سخنرانی 01/11/88

160- نفس تو جایش جهنم است، از او دستور نگیر.

سخنرانی 27/12/85

 

161- تکبر که آمد انسان هیچی ندارد، شرافت ندارد، انسانیت ندارد... شیطان یک دفعه به خدا نگفت چشم.... ببین ما در شبانه روز چندبار به خدا می گوییم: نه چشم!؟

سخنرانی 14/09/87

 

162- وقتی لقمه حرام باشد، وقتی این زبان دائم دروغ بگوید، غیبت کند، وقتی قلب شما همه چیز درونش باشد جز خدا، دعا مستجاب نمی‌شود. اما شما، من، فرقی نمی‌کند سعی کنیم، حرام را کنار بگذار، کینه را بیرون کن، حسادت را بریز بیرون، زبان را اصلاح کن، همین‌طوری یک دانه "یا الله" بگو جواب می‌آید.

سخنرانی 09/07/88

 

163- اخلاق، زمانی اخلاق است كه مورد پسند خدا و رسول الله (ص) باشد، كه قرآن باقی بماند، كه اخلاق رسول الله (ص) باقی بماند. هرچیزی كه زمان بپسندد، تو دلت بخواهد، نفس و شیطان دلش بخواهد بگویی، می‌شود اخلاق؟ نكبت بر این اخلاق و تو!

سخنرانی 08/06/86

 

164- تمدن آمریکایی و اروپایی به درد خودشان هم نخوردند. تمدن تمدن خدایی، تمدن تمدن رسول اکرم محمدبن​عبدالله‌ (ص).
تمدن خدایی یعنی دفع هر‌نوع خلاف، دفع هرنوع ظلم. تمدن دینی یعنی دفع بی‌بندوباری. تمدن الهی یعنی برگشت به انسانیت. تمدن انسانی و قرآنی یعنی عدالت. 

سخنرانی 05/01/89

 

165- وقتی که از زیر چتر خدا بیرون بروید دچار ناامنی می‌شوید. برگردید به طرف قرآن‌، نه قرآنی که تلویزیون می‌خواند بلکه قرآن عملی. نه قرآنی که معاویه نوشت، بلکه قرآن عملی. به قرآن چنگ بزنید.

سخنرانی 19/01/89

 

166- ما اگر بخواهیم این فن‌آوری‌ها، این علوم ماندگار بشود، بماند و ارزش داشته باشد، سه چیز باید جلوتر از اینها باشد: 
1. حیاء 
2. نماز 
3. حجاب

سخنرانی 26/01/89

 

167- کسانی که دور هم جمع می شوید و گناه می کنید و لبخند هم می‌زنید و تایید هم می‌کنید، همگی دشمن هم هستید. ولله اگر حضرت (عج) تشریف بیاورد آبرو ندارید.

سخنرانی 19/01/89

 

168- به حول و قوه خدا الآن ما داریم دین خدا را یاری می‌کنیم، خدا و چهارده معصوم (ع) و به ویژه امام زمان پشت پرده دارند کار می‌کنند، ما هم ظاهر امر داریم کار می‌کنیم. پدر آن کسانی را هم که خیال می‌کنند می‌توانند کاری بکنند در‌آوردیم، نه درمی‌آوریم.

سخنرانی 26/01/89

 

169- عزیز من، ما انسانیم، ما خدا داریم، خدا قرآن دارد، اسلامی که خدا نداشته باشد، اسلامی که قرآن نداشته باشد، اسلامی که رسول‌الله (ص) نداشته باشد، این دیگر کجایش اسلام است؟

 

سخنرانی 26/01/89

 

170- وقتی که می‌خواهید ازدواج کنید به دنبال پول و ثروت و زیبایی نباشید، چه دختر و چه پسر دنبال شخصیت باشید. آن فرد شخصیت داشته باشد، خانواده‌اش با شرافت باشد. بعد از ازدواج هم سعی کنید که آبروی همدیگر را حفظ کنید، وگرنه آبرو که بریزد تمام شد. آبرو که ریخت دیگر انسان چیزی ندارد.

سخنرانی 12/01/89

 

171- وقتی که انسان دائماً در گفتار و رفتار و کردارش رقص و آواز و چیزهای حواس پرت‌کننده باشد، غیرممکن است که دین داشته باشد.

سخنرانی 19/01/89

 

172- هنرمند کسی است که با هنرش دین خدا را رواج دهد، نه اینکه دین خدا را از نظر بچه‌ها بیرون ببرد. هنرمند کسی است که جوانان را از گمراهی نجات بدهد. هنرمند کسی است که باشرافت و غیرت حیاء را در مملکت زیاد کند.

سخنرانی 16/02/89

 

173- ادب و ادبیات اسلامی را کسی دارد که به دین خدا بی‌احترامی نکند. ادب و ادبیات اسلامی را کسی دارد که با کارهایش سنت رسول‌الله (ص) را مسخره نکند. ادب و ادبیات اسلامی را کسی دارد که با قرآن و احکام‌ قرآن و سنت‌ رسول‌الله (ص) بازی نکند. 

09/02/89

 

174- همه ناراحتی مردم از پیامبر (ص) و امامان (ع) به این دلیل بود که چاپلوس و دروغگو نبودند و مردم را گول نمی‌زدند. لذا برادرها دنیا بازیچه نیست، دقیقه به دقیقه‌هایش، ثانیه به ثانیه‌هایش بعد از مرگ حساب دارد.

09/02/89

 

175- به هرچه می‌خواهی برسی فروتن باش. علمت زیاد شد، تواضعت زیاد شود. پولت زیاد شد، زیر بغل مردم را بگیر. زورت زیاد شد، به مردم كمك كن. فردا به مقامات عالی رسیدی، دست مردم را بگیر. 

12/07/86

 

176- بردبار یعنی اینکه طرف اذیتت کرده، اذیتش که نمی‌کنی هیچی، یک کمک هم به او می‌کنی، اگر گرفتاری دارد گرفتاری‌اش را هم برطرف می‌کنی، این می‌شود بردباری.

20/12/88

 

177- صفات بد مثل دورویی و دوزبانی زرنگی نیست، اینها حماقت است، شخص به خودش ظلم می‌کند. چون وقتی می‌میرد می‌بیند که همه‌اش برای خودش آتش ذخیره کرده است.

06/03/89

 

178- تمام کسانی که دور رسول‌الله (ص) بودند و بیست‌وسه‌ سال بهترین آیات و بهترین گفتارها را شنیدند و بهترین اعجازها را دیدند و بعد از اینکه کاملاً بینا شدند به خاطر دنیا کور شدند. الآن هم همین‌طور است مگر اینکه انسان تا آخرین نفس به خدا پناه ببرد.

06/03/89

 

179- تمام عدالت جهان در یک نفر باشد، وقتی که اهل نماز نباشد با صورت به جهنم می‌بردندش! تمام عدالت جهان در یک نفر باشد، وقتی حیاء و حجاب نداشته باشد با صورت به جهنم می‌برندش. اینجا هم آدم نیست!

23/02/89

 

180- برادرها حواستان جمع باشد، در گفتار و در کردار، و در هرامری که ما هستیم، آن کار بایستی که خداپسند باشد، رسول‌الله (ص) تایید کرده باشد.

09/02/89

 

181- اینکه عمر کوتاه یا بلند است مهم نیست، سن و سال مهم نیست، سن و عمر تو چقدر مفید است؟ اینکه خانه‌ات چقدر بزرگ است مهم نیست، در این خانه چقدر کار مفید می‌کنی؟ در ماه چقدر پول درمی‌آوری مهم نیست، مهم ایناست که چقدر در راه خدا و مفید خرج می‌کنی؟

06/03/89

 

182- کارها باید برای خدا باشد، اگر برا ی خوش‌آیند این و آن باشد جز حهنم جایی ندارد.

03/04/89


183- ذکر آنجایی خوب است که تو را از خلاف و خواب غفلت بیدار کند. 

از  فرمایشان استاد تهرانی در جلسه بانوان

 

184- بعضی‌ها كه از صبح تا شب با احكام كاری ندارند، شب‌ها نماز شب می‌خوانند اوهو اوهو می‌كنند، كیلویی هم اشك بریزند كسی بهشان چیزی نمی‌دهد. وظیفه‌‌شان را باید انجام بدهند.

سخنرانی 21/04/86

 

185- کل جهان اگر یک کسی یا یک گروهی را تایید کنند، پشیزی ارزش ندارد مگر اینکه خدا و رسول‌الله (ص) و اهل بیت (ع) تایید کنند.

سخنرانی19/01/89

 

186- علم بدون خدا و قرآن چه می‌شود؟ می‌شود یک چاقوی دو‌لبۀ تیز در دست یک بچه سه چهار ساله! ببین چه افتضاحی می‌کند؟ علم بدون خدا و اخلاق و تربیت می‌شود مثل اینکه یک ژسه را روی رگبار بگذاری، بدهی دست یک بچۀ پنج شش ساله، ببین چه افتضاحی به پا می‌کند! علم بدون خدا و قرآن و اخلاق و تربیت اسلامی می‌شود یک دیوانه که پشت رل بنشیند!

سخنرانی07/09/88

 

187- همه ناراحتی مردم از پیغمبرها و امام‌ها به خاطر این بود که چاپلوس و دروغگو نبودند و مردم را گول نمی‌زدند، لذا برادرها، این دنیا بازیچه نیست، دقیقه به دقیقه‌اش، ثانیه به ثانیه‌اش بعد از مرگ حساب دارد.

سخنرانی29/02/89

 

188- برادرها بدانید که انسان را فقط موعظه به کمالات عالی می‌رساند، نه پول، ثروت و درس خواندن.

سخنرانی 06/03/89

 

189- همه ارزش علم و سواد و صنعت ما، همه ارزش پول و ثروت و مقام و ریاست ما، به این است که ما در دنیا آدم باشیم. 

از سفارشات استاد در جلسه بانوان

 

190- منافقان کسانی هستند که با شما دم از دوستی می‌زنند ولی صداقت ندارند و دورو و دورنگ هستند. یا دم از اسلام می‌زند، می‌گوید دین من اسلام است، ولی با استدلال‌های غلط هم خودش و هم دیگران را گمراه می کند.

سخنرانی 10/04/89